Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

WZÓR KARTY RABATOWEJ

 

karta-avers  karta-rewers

 

REGULAMIN
PROGRAMU KARTA RABATOWA

 

Organizatorem Programu Karta Rabatowa jest:


Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne
„ROLMASZ” sp. z o.o.
Słupsk ul. Grunwaldzka 1

 

oraz

 

PH BRENT

Słupsk. ul. Kaszubska 42

 

 

Program Karta Rabatowa jest przeznaczonym dla klientów indywidualnych i firm dokonujących zakupów paliwa na stacjach paliw PHUP „ROLMASZ” sp. z o.o. oraz PH BENT sp. z o.o. Słupsk ul. Kaszubska 42
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.

 

§  1. Postanowienia Ogólne

 

1. Członek Programu Karta Rabatowa uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
2. Osobie fizycznej przysługuje tylko jedna Karta Rabatowa.
3. Dla firmy i instytucji przysługuje jedna Karta Rabatowa na jeden pojazd.
4. Prawa związane z Programem Karta Rabatowa nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności,
z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.
5. Prawo do korzystania z upustów cenowych, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi posiadającemu Kartę Rabatową.

 

§  2. Uczestnictwo w Programie

 

1. Do Programu Karta Rabatowa może przystąpić:
- osoba fizyczna
- firma lub instytucja
2. Aby przystąpić do Programu Karta Rabatowa należy:
zgłosić chęć uczestnictwa w programie pracownikowi stacji
zapoznać się z regulaminem Programu Karta Rabatowa
wypełnić listę kart wydanych podając wymagane dane
odebrać od pracownika kartę Programu Karta Rabatowa
3. Po spełnieniu powyższych czynności klient otrzymuje rabat w wysokości 4 gr na litrze paliwa od ceny na słupie cenowym / dystrybutorze do realizacji od następnego zakupu paliwa na stacji PHUP „ROLMASZ” sp. z o.o. oraz PH BRENT.

 

§  3. Karta Uczestnika

 

1. Uczestnik, przystępując do Programu Karta Rabatowa otrzymuje do używania Kartę Rabatową PHUP „ROLMASZ” sp. z o.o.
2. Karta Rabatowa umożliwia dokonanie zakupu dowolnego paliwa dostępnego na stacji paliw PHUP „ROLMASZ” sp. z o.o. oraz PH BRENT z upustem w wysokości 4 gr na litrze od ceny na słupie cenowym / dystrybutorze.
3. Upust cenowy realizowany jest na stacjach paliw PHUP „ROLMASZ” sp. z o.o. wymienionych na odwrocie Karty Rabatowej i PH BRENT - Kaszubska 42 w Słupsku.
4. Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora
 o fakcie kradzieży lub utraty w inny sposób Karty Rabatowej.
5. W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty Rabatowej, jak również
w przypadku jej uszkodzenia, Uczestnik do otrzymania nowej karty Rabatowej jest uprawniony po spełnieniu warunków z paragrafu 2 punkt 2 z podpunktami.
6. Karta Rabatowa nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.  

 

§  4. Realizacja upustów  

 

1. Upustem cenowym objęte są następujące produkty:

olej napędowy (ON)

benzyna (U95)

gaz (LPG5)

bat został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany wręczyć swoją Kartę Rabatową pracownikowi stacji paliw przed finalizacją transakcji (wydrukowaniem paragonu / faktury / innego dokumentu potwierdzającego zakup).
3. Szczegółowe informacje programu można uzyskać pisząc pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady przyznawania rabatów.

 

§  5. Upust Cenowy

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika Programu w momencie realizacji upustu cenowego w punkcie sprzedaży.
2. Upust cenowy nie łączy się z indywidualnymi upustami i rabatami klienta.
3. Upust cenowy nie łączy się z żadnymi promocjami, rabatami i przecenami towarów na terenie stacji paliw, sklepów i barów na ich terenie.
4. Organizator może w dowolnym momencie zmienić lub anulować wysokość upustu cenowego przyznanego Uczestnikowi.

 

§  6. Utrata statusu Uczestnika Programu Karta Rabatowa

 

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu Karta Rabatowa ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:
- jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu,

- jeżeli Uczestnik dostarczył nie swoją Kartę Rabatową lub podszył się pod właściciela karty.
2. Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika.
3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika z chwilą doręczenia organizatorowi oświadczenia.

 

§  7. Zakończenie Programu Karta Rabatowa

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Karta Rabatowa
 w każdym momencie. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Karta Rabatowa na stacjach paliw PHUP „ROLMASZ” sp. z o.o., PH BRENT oraz na stronie internetowej: www.rolmasz.pl  

 

§  8.  Zmiany Regulaminu Programu

 

1. Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym momencie.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie
8.1 powyżej, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu na stacjach paliw PHUP „ROLMASZ” sp. z o.o., PH BRENT oraz na stronie internetowej: www.rolmasz.pl

 

§  9. Akceptacja Regulaminu

 

1. Niniejszy Regulamin Programu Karta Rabatowa będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą pierwszego użycia karty wydanej Uczestnikowi.