Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

WZÓR KARTY RABATOWEJ

 

karta-avers  karta-rewers

 

REGULAMIN
PROGRAMU KARTA RABATOWA

 

Organizatorem Programu Karta Rabatowa jest:


Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne
„ROLMASZ” sp. z o.o.
Słupsk ul. Grunwaldzka 1

 

oraz

 

PH BRENT

Słupsk. ul. Kaszubska 42

 

 

Program Karta Rabatowa jest przeznaczonym dla klientów indywidualnych i firm dokonujących zakupów paliwa na stacjach paliw PHUP „ROLMASZ” sp. z o.o. oraz PH BENT sp. z o.o. Słupsk ul. Kaszubska 42
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.

 

§  1. Postanowienia Ogólne

 

1. Członek Programu Karta Rabatowa uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
2. Osobie fizycznej przysługuje tylko jedna Karta Rabatowa.
3. Dla firmy i instytucji przysługuje jedna Karta Rabatowa na jeden pojazd.
4. Prawa związane z Programem Karta Rabatowa nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności,
z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.
5. Prawo do korzystania z upustów cenowych, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi posiadającemu Kartę Rabatową.

 

§  2. Uczestnictwo w Programie

 

1. Do Programu Karta Rabatowa może przystąpić:
- osoba fizyczna
- firma lub instytucja
2. Aby przystąpić do Programu Karta Rabatowa należy:
zgłosić chęć uczestnictwa w programie pracownikowi stacji
zapoznać się z regulaminem Programu Karta Rabatowa
wypełnić listę kart wydanych podając wymagane dane
odebrać od pracownika kartę Programu Karta Rabatowa
3. Po spełnieniu powyższych czynności klient otrzymuje rabat w wysokości 4 gr na litrze paliwa od ceny na słupie cenowym / dystrybutorze do realizacji od następnego zakupu paliwa na stacji PHUP „ROLMASZ” sp. z o.o. oraz PH BRENT.

 

§  3. Karta Uczestnika

 

1. Uczestnik, przystępując do Programu Karta Rabatowa otrzymuje do używania Kartę Rabatową PHUP „ROLMASZ” sp. z o.o.
2. Karta Rabatowa umożliwia dokonanie zakupu dowolnego paliwa dostępnego na stacji paliw PHUP „ROLMASZ” sp. z o.o. oraz PH BRENT z upustem w wysokości 4 gr na litrze od ceny na słupie cenowym / dystrybutorze.
3. Upust cenowy realizowany jest na stacjach paliw PHUP „ROLMASZ” sp. z o.o. wymienionych na odwrocie Karty Rabatowej i PH BRENT - Kaszubska 42 w Słupsku.
4. Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora
 o fakcie kradzieży lub utraty w inny sposób Karty Rabatowej.
5. W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty Rabatowej, jak również
w przypadku jej uszkodzenia, Uczestnik do otrzymania nowej karty Rabatowej jest uprawniony po spełnieniu warunków z paragrafu 2 punkt 2 z podpunktami.
6. Karta Rabatowa nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.  

 

§  4. Realizacja upustów  

 

1. Upustem cenowym objęte są następujące produkty:

olej napędowy (ON)

benzyna (U95)

gaz (LPG5)

bat został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany wręczyć swoją Kartę Rabatową pracownikowi stacji paliw przed finalizacją transakcji (wydrukowaniem paragonu / faktury / innego dokumentu potwierdzającego zakup).
3. Szczegółowe informacje programu można uzyskać pisząc pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady przyznawania rabatów.

 

§  5. Upust Cenowy

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika Programu w momencie realizacji upustu cenowego w punkcie sprzedaży.
2. Upust cenowy nie łączy się z indywidualnymi upustami i rabatami klienta.
3. Upust cenowy nie łączy się z żadnymi promocjami, rabatami i przecenami towarów na terenie stacji paliw, sklepów i barów na ich terenie.
4. Organizator może w dowolnym momencie zmienić lub anulować wysokość upustu cenowego przyznanego Uczestnikowi.

 

§  6. Utrata statusu Uczestnika Programu Karta Rabatowa

 

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu Karta Rabatowa ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:
- jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu,

- jeżeli Uczestnik dostarczył nie swoją Kartę Rabatową lub podszył się pod właściciela karty.
2. Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika.
3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika z chwilą doręczenia organizatorowi oświadczenia.

 

§  7. Zakończenie Programu Karta Rabatowa

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Karta Rabatowa
 w każdym momencie. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Karta Rabatowa na stacjach paliw PHUP „ROLMASZ” sp. z o.o., PH BRENT oraz na stronie internetowej: www.rolmasz.pl  

 

§  8.  Zmiany Regulaminu Programu

 

1. Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym momencie.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie
8.1 powyżej, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu na stacjach paliw PHUP „ROLMASZ” sp. z o.o., PH BRENT oraz na stronie internetowej: www.rolmasz.pl

 

§  9. Akceptacja Regulaminu

 

1. Niniejszy Regulamin Programu Karta Rabatowa będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą pierwszego użycia karty wydanej Uczestnikowi.


REGULAMIN LOTERII „LEWIATAN GŁÓWCZYCE”

Organizatorem LOTERII „LEWIATAN GŁÓWCZYCE” jest:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne

ROLMASZ” sp. z o.o.

Słupsk ul. Grunwaldzka 1

Loteria „LEWIATAN GŁÓWCZYCE” jest przeznaczonym dla klientów indywidualnych dokonujących zakupów towarów w sklepie:

LEWIATAN

znajdujący się na stacji paliw

PHUP „ROLMASZ” sp. z o.o.

w Główczycach,

Szosa Słupska 3

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.

§1. Postanowienia Ogólne

   1. Loteria „LEWIATAN GŁÓWCZYCE” zwana dalej Loterią obowiązuje:

    od dnia 10 października 2015 roku od godziny 10:00

    do dnia 17 października 20 15 do godziny 14:00

   2. Uczestnik Loterii uczestniczy w programie dobrowolnie i osobiście, a jego prawa nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią.

   3. Prawa związane z Loterią nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.

§2. Uczestnictwo w promocji

  1. Do Loterii może przystąpić tylko osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca pełnię praw publicznych.

  2. Aby przystąpić do Promocji należy:

   • Zapoznać się z niniejszym regulaminem Promocji;

   • Dokonać zakupów w sklepie LEWIATAN na kwotę powyżej 50 zł na jednym paragonie w czasie trwania Loterii do godziny 10:00 dnia 17 października 2015 roku

   • Na paragonie znajdować się mogą wyłącznie towary z oferty sklepu LEWIATAN.

   • Z Promocji wyłączone są następujące grupy towarów:

    • alkohole;

    • papierosy;

    • paliwa i usługi sprzedawane przez stację paliw.

   • Paragon potwierdzający dokonanie transakcji należy podpisać podając swoje dane:

    • imię

    • nazwisko

    • adres

    • numer telefonu kontaktowego.

   • Wrzucić opisany paragon do wyznaczonej urny znajdującej się przy kasie w sklepie LEWIATAN.

   • Uczestniczyć w loterii w dniu 17 października 2015 od godziny 11 w sklepie LEWIATAN w Główczycach

   • Okazać dokument potwierdzający tożsamość w chwili wylosowania nagrody

   • Jako nagrody losowane będą następujące produkty:

    • nagroda 1 – aparat cyfrowy NIKON o wartości 299 zł

    • nagroda 2 – mikser firmy ZELMER z dodatkami o wartości 179 zł

    • nagroda 3 – suszarka do włosów o wartości 89 zł

    • nagroda 4 – patelnia 28cm firmy TEFAL o wartości 70 zł

    • nagroda 5 – blender APOLLO o wartości 60 zł

    • nagroda 6 – bon paliwowy na 15 litrów paliwa z oferty stacji

    • nagroda 7 – bon paliwowy na 10 litrów paliwa z oferty stacj

 1. Losowanie nagród

  1. Losowanie nagród odbędzie się publicznie w dniu 17 października 2015 roku w sklepie LEWIATAN w Główczycach ul. Szosa Słupska 3. Pierwsze losowanie - nagród odbędzie się o godzinie 11:00 i odbywać będą się do godziny 14:00

  2. Uczestnictwo w losowaniu jest obowiązkowe – jeżeli osoba wylosowanie nie będzie obecna podczas losowania wówczas dokonuje się losowania ponownie aż zostanie wylosowana osoba obecna na sali.

 2. § 3. Zakończenie Loterii „GŁÓWCZYCE - LEWIATAN”

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Loterii w każdym momencie. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Loterii Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Loterii na stacji paliw PHUP „ROLMASZ” sp. z o.o. i w sklepie LEWIATAN oraz na stronie internetowej: www.rolmasz.pl

 3. § 4. Zmiany Regulaminu Programu

 1. Organizator Loterii uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Loterii „GŁÓWCZYCE” w każdym momencie.

  § 5. Akceptacja Regulaminu

  1. Niniejszy Regulamin Loterii będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą wrzucenia do urny opisanego prawidłowo paragonu.

--------------------------------

PREZES PHUP „ROLMASZ” SP. ZO.O.

--------------------------------

AJENT / KIEROWNIK STACJI PALIW